tenpo pi toki pona
luka luka tu
:
mute mute luka luka tu wan
:
mute mute luka luka tu wan